Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha by Vinod Agarwal Ji


Video Tracks

Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha
Lyrics

''Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha'' is most famous Bhajan sing by Shri Vinod Agagwal.