Teri Ek Nazar Ki Baat Hai


''Teri Ek Nazar Ki Baat Hai'' is very beatifully sing by Shri Vinod Agarwal. Jay Shri Radhye Krishna.


Video Tracks

Teri Ek Nazar Ki Baat Hai