Tere Naina Bittiya


''Tere Naina Bittiya'' This Beatiful Bhajan sing by Shri Vinod Agarwal. Jay Shri Radhye Krishna.


Video Tracks

Tere Naina Bittiya