Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha


''Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha'' is most famous Bhajan sing by Shri Vinod Agagwal.


Video Tracks

Jagat ke Rang Kya Dekhu Tera Hi Pyar Kafi Ha